sobota, 29 kwietnia 2017

Achilles i Ajas


Kopia fragmentu z amfory Eksekiasa:) 

"Teukros.
Dosyć tego! Już czasu zeszło nie mało.
Grób wygrzebcie wy żwawo głęboki:
W koło żarem wy trójnóg otoczcie wysoki,
Aby świętą kąpięlą zmyć ciało.
Wy z namiotu przynieście w skok zbroję, otroki,
Którą nosił na ciele pod tarczą;
Chłopcze, ty zaś rodzica, ile siły starczą,
Uchwyciwszy łagodnie za boki,
Ze mną podnieś, bo jeszcze z żył czarne potoki
W górę leją się ciepłej posoki.
Więc ktokolwiek z przytomnych się chlubi być druchem
Ajasowym, niech kwapi się duchem,
Niechaj czyniąc posługi dzielnemu się trudzi,
Najlepszemu, dopóki żył, z ludzi.

Chór.
Tak, oko człowieka wiele rzeczy docieka;
Lecz zanim co stanie się, oko niczyje
Nie przejrzy, co w łonie przyszłości się kryje."

Ajas - Sofokles

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz