piątek, 3 lutego 2017

mmtzm
"To sami mordercy de facto sakralizują swoją ofiarę.
O tym właśnie mówią „pogłoski”
na temat Romulusa – i to w sposób jak najbardziej współczesny, gdyż widzą całą
sprawę jako rodzaj politycznego spisku, historie zmontowaną przez ludzi, którzy
ani na moment nie stracili głowy i widzieli dobrze, do czego dążą. Tekst ten przedstawia
perspektywę plebsu. Walka przeciw arystokracji sprowadza ubóstwienie
Romulusa do rodzaju spisku przeciwko ludowi, do propagandowego zabiegu wymyślonego
przez senatorów. Idea, iż sakralizacja przekształca odrażające w rzeczywistości
wydarzenie, jest bardzo istotna, jednakże teza o przemyślnym kamuflażu,
choc tak pociągająca dla współczesnej umysłowości, której pewne cechy zapowiada,
nie może w pełni zadowolić obserwatorów domyślających się już istotnej roli, jaką
nastroje tłumów oraz hipermimetyzm odgrywają w genezie sacrum."

Rene Girard - Kozioł ofiarny

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz